3 Comments
Aug 26, 2023Liked by Cees van den Bos

Goed om de 'ontvangstbewijzen' te zien! Zoals internationaal steeds duidelijker het geval is, zijn toezichthouders op veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen hun rol gaan zien als 'faciliteerders' ipv 'waakhonden'. Mooi ook dat jullie het punt van de strijdigheid met de grondwet naar boven halen.

Expand full comment
Aug 26, 2023Liked by Cees van den Bos

Dank je voor deze waardevolle informatie en hiermee de waarheid aan het licht brengt. Schokkend hoe kijkers werden bedrogen door de overheid. We worden nu opnieuw de covid-angst ingerommeld en blijft jouw werk heel hard nodig.

Expand full comment
Aug 26, 2023·edited Aug 26, 2023Liked by Cees van den Bos

Op zich is dit niets nieuws:

Met een goede vriend van mij -die helaas veel te jong is overleden- ging ik lange tijd minimaal een keer per week iets drinken op Het Plein in Den Haag.

Die vriend van mij kende heel veel mensen bij de ministeries en op het Binnenhof.

Daardoor zat ik regelmatig met mijn neus bovenop hoe er WERKELIJK politiek wordt bedreven in een parlementaire "democratie" zoals Nederland:

's avonds vanaf een uur of half zes kwamen uit het Tweede Kamer-gebouw fractiemedewerkers naar hetzelfde terras als waar wij zaten, waar zij (de fractiemedewerkers) hadden afgesproken met beleidsambtenaren van de ministeries. Dat waren bijna allemaal jonge mensen; twintigers en dertigers, die af en toe werden begeleid door ervaren spelers in het politieke spel van in de 50 en 60.

Eerst vroegen(/ vragen) de fractiemedewerkers van de oppositiepartijen dan aan die beleidsmedewerkers, wat nou interessante onderwerpen zouden kunnen zijn, waarover hun fracties Kamer-vragen zouden kunnen stellen aan een minister of staatssecretaris?

Er werden(/ worden) lijstjes opgesteld, waarna de fractiemedewerkers van de oppositiepartijen plaats maakten(/ maken) voor hun collegaas van de regeringspartijen, die dan aan dezelfde beleidsmedewerkers vroegen(/ vragen) wat voor antwoorden die minister of staatssecretaris het beste zou kunnen geven op die vragen?

Eventueel werden(/ worden) er visitekaartjes uitgewisseld (veel fractiemedewerkers zijn stagiairs, die op deze manier bij een ministerie "een voet tussen de deur" hopen te krijgen) en in de dagen daarna werden(/ worden) zulke onderwerpen in de fractiekamers uitgewerkt tot 'scripts' waarover dan op dinsdag, in het "Vragenuurtje" politieke toneelstukjes werden(/ worden) opgevoerd.

Eigenlijk iedere dag dat wij daar op Het Plein zaten, zagen wij Frits Wester een zelfopgelegde kroegentocht maken, om via onderonsjes zoals bovengenoemde aan 'scoops' te komen. De politieke redactie van de NOS, daarentegen, zat in hun studio boven Dudok geduldig te wachten tot de 'scoops' bij hen werden gebracht door hun informanten in het Tweede Kamer-gebouw.

Talrijke malen heb ik, via sociale media, mensen uitgenodigd om ook eens iets met mij te gaan drinken op Het Plein, zodat ze zulke gesprekken met eigen oren zouden horen, maar 95% van de Nederlanders WIL DIT gewoon NIET WETEN.

Het èchte regeringsbeleid wordt overigens, in belangrijke mate, gemaakt in Sociëteit De Witte, aan een andere zijde van Het Plein; waar leden van het kabinet hun onderonsjes hebben met 'captains of industry' en andere lobbyisten.

Met vriendelijke groet,

Expand full comment